• "Ponad 3000 testów każdego roku

  • "Impregnacja klinkieru i materiałów ceramiczych

  • "Impregnaty do kamienia naturalnego

  • "Impregnacja kamienia na blatach i posadzkach

  • "doskonała odporność na powstawanie plam

DEZAKTYWACJA RYS I PĘKNIĘĆ

impregnacja marmuru w strefie przycokołowej

DEZAKTYWACJA SZCZELIN

Materiał budowlany poddawany jest ciągłemu oddziaływaniu czynników atmosferycznych takich jak zmienne temperatury, zamarzanie czy wreszcie promieniowanie UV i działanie mikroorganizmów.Wynikiem tego oddziaływania może być powstawanie na powierzchniach betonu spękań, a w przypadku elewacji murowanych np. z cegły klinkierowej czy kamienia widocznych szczelin na połączeniach z fuga. Może to być jak w przypadku kominów z cegły dość powszechy problem, który wynika głównie z różnic w rozszeżalności termicznej cegły i spoiny.

Efektem jest przedostawianie się wody, do wnętrza i powstawanie zacieków. Dodatkowo stają się jeszcze mocniej narażone na dalszą destrukcję na skutek zamarzania w nich wody jak również na zniszczenia na skutek wnikania w powierzchnie krystalicznych soli rozpuszczalnych w wodzie oraz rozwój mikroorganizmów. Na skuteczność i blokowanie wnikania wody w szczelny składają się zarówno efekt perlenia, jak rówież głębokość impregnacji. Przy wyłącznie powierzchniowym zabezpieczeniu szerokość szczelin drastycznie maleje do bardzo małych wartości.

Zdjęcie obrazuje działanie impregnacji na szczelinach. Na pęknięciu nałożono kroplę poczym rozsunięto dwie części materiału. Pomimo że szczelina po rozsunięciu jest stosunkowo szeroka woda nadal utrzymywana jest na powierzchni siłami napięcia powierzchniowego wywołanego przez DYNASIL®. Przy wodzie opadowej impregnacja preparatami Dynasil® skutecznie redukuje wnikanie wody w szczeliny do szerokości 0,3mm.

impregnacja redukcja szczelin

Na obu zdjęciach jest ta sama szczelina, po przwej po rozsunięciu.

 

PODCIĄGANIE KAPILARNE

Doskonałe właściwości hydrofobowe oraz zdolność impregnatów Dynasil® do głębokiej penetracji materiałów ma dodatkowe zalety. Żaden materiał w warstwie spenetrowanej przez Dynasil, nie podciąga wody kapilarnie. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku materiałów narażonych na bezpośredni kontakt z zawilgoconym podłożem, jak podmurówki oraz elementy elewacji przy bezpośrednim styku z podłożem.

materiał impregnowany nie namaka