Nowoczesne środki ochrony budowli

impregnat do

DYNASIL® – WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNACJI

DYNASIL® swoje właściwości zawdzięcza wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii opartych na krzemoorganicznych hydrofobowych i oleofobowych silanach. Unikalne właściwości przynoszą znaczną poprawę efektów i trwałości impregnacji w porównaniu do innych dostępnych na rynku związków impregnujących. DYNASIL® (Silany) jako jedyne posiadają w swojej budowie grupy aktywne chemicznie, mogące reagować z materiałem i tworząc z nimi trwałe połączenia na bazie wiązań kowalencyjnych. Dzięki temu hydrofobowe grupy, zostają trwale powiązane z materiałem przekazując mu swoje właściwości. Efektem jest poprawienie trwałości, i efektywności impregnacji w porównaniu do innych technologii.

 

GŁĘBOKOŚĆ IMPREGNACJI

O możliwości absorbcji impregnatu przez materiał decydują średnice porów oraz tak zwane wielkości krytyczne. Średnice niektórych związków mogą być zbyt duże, aby wniknąć w strukturę drobno porowatych materiałów, przez co zabieg impregnacji może być przeprowadzony wyłącznie na powierzchni.  Zazwyczaj efektem jest zmiana wyglądu, nieskutecznie wykonana impregnacja a tym samym szybka utrata ochrony.

Cząsteczki zawarte w impregnatach Dynasil® są na tyle małe, że swobodnie wnikają w pory materiału budowlanego. Po wniknięciu powierzchnia porów staje się hydrofobowa i wnikanie wody w strukturę materiału budowlanego zostaje skutecznie zahamowane. Ma to duże znaczenie dla trwałości zabiegu impregnacji, ponieważ ani promieniowanie UV, ani mechaniczne uszkodzenia powierzchni nie mogą osłabić działania ochronnego impregnatów Dynasil®. Mała wielkość cząsteczek silanów ma również wpływ na zachowanie naturalnych właściwości oddechowych podłoża.

 

wielkości i rodzaje środków impregnujących

 

W gotowych preparatach jeżeli jest to korzystne dla impregnacji wykorzystuje się bardziej rozbudowane formy oligomerów, polimerów itd. Zawsze jednak tworzone pod kontem zapewnienia maksymalnej trwałości i efektów.

 

DYNASIL® CHEMICZNIE POŁĄCZONY

Dzięki podobieństwu chemicznemu, po zetknięciu z powierzchnią mineralną substancja hydrofobizująca tworzy trwałe i wytrzymałe wiązania z grupami obecnymi w hydrofilowych materiałach budowlanych. W trakcie nanoszenia na powierzchnię materiału, wiążą się z podłożem swoją częścią nieorganiczną, co powoduje kierowanie na zewnątrz niezwilżalnych przez wodę grup hydrofobowych (R).

trwałą impregnację kamienia i betonu mogą zapewnić wyłącznie najlepsze impregnaty

 

Wiązanie pierwszych zakończeń z powierzchnią  powoduje odwrócenie hydrofobowych grup w przeciwnym kierunku. Zjawisko zachodzi we wszystkich porach materiału, a grupy hydrofobowe ustawiają się w kierunku przeciwnym do materiału, przekazując swoje właściwości hydrofobowe. Najważniejszą korzyścią wynikającą z połączeniem się z powierzchnią jest przede wszystkim trwałość impregnacji. Tak zakotwiczona impregnacja jest znacznie bardziej odporna na wpływ czynników zewnętrznych niż wprowadzenie do materiału gotowych związków impregnujących.