Impregnaty hydrofobowe – wodoodporna impregnacja betonu, kamienia naturalnego, klinkieru i cegieł ręcznie formowanych

 

Wnikanie wody i utrzymujące się zawilgocenia są główną przyczyną uszkodzeń mineralnych materiałów budowlanych wystawionych na działanie czynników atmosferycznych. Pęknięcia spowodowane mrozem, porost glonów, wykwity, zanieczyszczenia i spadek izolacyjności termicznej są dużym problemem. 

Impregnacja ma na celu w szczególności jak najlepsze zabezpieczenie materiału przed wnikaniem wody pochodzącej zazwyczaj z ulewnego deszczu lub wnikaniem wody z gruntu. 

Jaki jest sekret długoterminowej ochrony?

Impregnaty DYNASIL® zostały oparte na nowej generacji hybrydowych aktywnych chemicznie związków wykazujących podobieństwo do mineralnych materiałów budowlanych, dzięki czemu są niezwykle trwałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Nowe hybrydowe impregnaty reagują z podłożem mineralnym tworząc wewnątrz materiału trójwymiarową silnie hydrofobową sieć chroniącą zarówno przed wnikaniem wody pochodzącej z opadów deszczu jak i wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu. Zapewniają jednocześnie możliwość dyfuzji pary wodnej od wewnątrz na zewnątrz, czyli kluczowe przy impregnacji wodoodpornej zachowanie paroprzepuszczalności.

   Wodoodporność przy jednoczesnej paroprzepuszczalności

   Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

   Odporność na niskie i wysokie temperatury

   Odporność na działanie soli i kwaśne deszcze

   Zdolność wnikania w głąb impregnowanych materiałów

   Mocne właściwości hydrofobowe

Nowe technologie – nowe możliwości impregnacji

Utrzymująca się jesienią duża wilgotność i niskie temperatury często uniemożliwiają stosowanie impregnatów i zabezpieczenie materiałów przed zbliżającą się zimą. Nocne przymrozki i zawilgocenia nie są problemem, impregnaty hydrofobowe DYNASIL® nie wymagają suchego podłoża i wysokich temperatur podczas aplikacji. Jako jedyne mogą być stosowane w takich warunkach.

Niewidoczna impregnacja

Uszkodzenia i pęknięcia mogą również powstawać na skutek działania zmiennych temperatur, wad materiałów, przenoszonych przez podłoże drgań i warunków eksploatacji.

Zdolność do pokrywania siłą hydrofobową rys jest charakterystyczną cechą impregnatów hydrofobowych DYNASIL®.

Podobnie jak w przypadku odpychających się magnesów zwróconych do siebie tymi samymi biegunami tak samo poddana impregnacji powierzchnia odpycha wodę. Oddziaływujące we wszystkich kierunkach siły hydrofobowe wypełniają drobne szczeliny uniemożliwiając wnikanie wody.

Ta wyjątkowa cecha pozwala skutecznie chronić powierzchnie narażone na uszkodzenia, jak również takie na których uszkodzenia są już widoczne.

Jak rozwiązać problem przeciekającego z cegły komina?

Odporność na agresywne zanieczyszczenia.

Wnikające wraz z opadami deszczu zanieczyszczenia są przyczyną pogarszającego się wyglądu, ale ich działanie może mieć znacznie poważniejsze skutki.

Szczególnie w miejscach mocno uprzemysłowionych coraz większym problemem staje się bezpośrednie działanie zanieczyszczonego powietrza. W wyniku tego na powierzchniach zanieczyszczonych osadami spalin podczas opadów powstaje kwaśny deszcz, który może powodować nieodwracalne zmiany i rozpad materiałów mineralnych. Jest on szczególnie niebezpieczny dla podłoży wrażliwych na działanie kwasów takich jak beton, spoiny cementowe, tynki mineralne, marmury i wapienie.

Odporność chemiczna i mocne właściwości hydrofobowe impregnowanych powierzchni nie pozwalają na przywieranie osadów i ułatwiają ich spłukiwanie podczas opadów deszczu.

Woda może również transportować niechciane składniki takie jak sól, która potęguje uszkodzenia, wciągając wilgoć z powietrza do wnętrza murów. Odporność na działanie soli występujących w mineralnych materiałach budowlanych jest kolejnym czynnikiem wpływających na trwałość impregnacji.

Odporność impregnatów DYNASIL® została potwierdzona przez Laboratorium Chemii Konserwatorskiej ASP.

DYNASIL®  – Najwyższa skuteczność impregnatów hydrofobowych

Celem impregnacji jest zabezpieczenie wystawionych na działanie warunków atmosferycznych porowatych materiałów mineralnych przed wnikaniem wody i skutkami utrzymujących się zawilgoceń. DYNASIL® oferuje najwyższą skuteczność przy zachowaniu niezmienionej paroprzepuszczalności.

↓99%

Dane na podstawie badań Akredytowanych Laboratoriów.

DYNASIL® – Impregnaty hydrofobowe do betonu, kamienia i ceramiki

Impregnat do betonu
Impregnacja betonu, betonu architektonicznego, płytek betonowych, podmurówek, prefabrykatów betonowych; ogrodzeń, płyt tarasowych, kostki brukowej, chodników, okładzin elewacyjnych itd. Do impregnacji naturalnego betonu i barwionych w masie betonów.
DYNASIL® BETON – zawiera dodatkowe związki chroniące stal zbrojeniową przed korozją wywołaną przez chlorki. Wnikając wraz z impregnatem w głąb betonu tworzą na powierzchni prętów zbrojeniowych warstwę antykorozyjną

Impregnat do kamienia naturalnego

Niewielka masa cząsteczkowa sprawia, że może być stosowany do impregnacji wszystkich rodzajów kamienia naturalnego niezależnie od chłonności i wykończenia powierzchni. 

Impregnacja kamienia naturalnego: piaskowiec, wapień, marmur, gnejs, łupek, kwarcyt itd. Impregnacja powierzchni: matowych, szorstkich, fakturowanych, naturalnych, promieniowanych, szlifowanych, polerowanych itd.


Wiele kamieni naturalnych zawiera w swojej strukturze pęczniejące materiały ilaste wywołuje niszczące naprężenia.  DYNASIL® KAMIEŃ może być bezpiecznie stosowany do impregnacji wszystkich kamieni naturalnych. Wysoka skuteczność sprawia, że woda powodująca pęcznienie nie może się przedostać w głąb kamienia.

Impregnat do klinkieru, cegieł ręcznie formowanych i ceramiki

Zawarte w impregnacie specjalne dodatki już na etapie aplikacji redukują zawartość wolnych związków będących przyczyną powstawania wykwitów. Zapewnia kompletną ochronę murowanych elewacji skutecznie chroniąc powierzchnię cegieł i spoin.

Impregnacja cegieł klinkierowych, cegieł licowych, cegieł ręcznie formowanych, cegieł historycznych, cegieł rozbiórkowych, dachówek ceramicznych, podłogowych płytek ceramicznych itd.

Impregnacja wodoodporna chłonnych materiałów – Impregnat ekologiczny.

DYNASIL® PRIM jest przeznaczonym do impregnacji chłonnych materiałów mineralnych wystawionych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i zawilgocenia. Zapewnia skuteczną ochronę przed nasiąkaniem materiałów, hamuje procesy wietrzenia, chroni przed mrozem, przebarwieniami i powstawaniem wykwitów. Zapewnia doskonałą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń. Zabezpiecza przed agresywnymi działaniem kwaśnych deszczy i rozpuszczanych przez wodę związków zawartych w zanieczyszczonym spalinami powietrzu.

Impregnacja wodoodporna i wzmacniająca betonu, piaskowca i wyrobów z gipsu – Impregnat ekologiczny.

DYNASIL® SOLID jest preparatem opartym na mieszaninie małocząsteczkowych substancji aktywnych o połączonym działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym powierzchnię. Stosowany zarówno do wysokowydajnej impregnacji ochronnej przed wodą jak również do wzmacniania podłoży zniszczonych działaniem czynników atmosferycznych. 

 

 

 

DYNASIL® – Nowe możliwości impregnatów

Utrzymująca się jesienią duża wilgotność i niskie temperatury często uniemożliwiają stosowanie impregnatów i zabezpieczenie materiałów przed zbliżającą się zimą. Nocne przymrozki i zawilgocenia nie są problemem, impregnaty hydrofobowe DYNASIL® nie wymagają suchego podłoża i wysokich temperatur podczas aplikacji. Jako jedyne mogą być stosowane w takich warunkach.