DYNASIL® EPS – Niezawodna ochrona


 
DYNASIL® EPS jest nowej generacji hybrydowym materiałem opracowany z myślą o zabezpieczeniu najcięższych do utrzymania, mocno eksploatowanych powierzchni narażonych na zabrudzenia, agresję chemiczną i uszkodzenia mechaniczne.DYNASIL® EPS poprawia wygląd powierzchni, wzmacnia kolorystykę, uwydatnia strukturę materiału oraz podkreśla kontrast kruszywa.

W zależności od grubości powłoki można uzyskać różne efekty; przy cienkiej warstwie lekki połysk, z każdą następną niesamowity efekt o coraz większym połysku.


W wielu wymagających i trudnych aplikacjach wybór DYNASIL® EPS może przynieść korzyści których osiągnięcie dla innych systemów wymaga skomplikowanych, wieloetapowych i czasochłonnych prac.

 

Właściwości:

Zalety/korzyści

Bezpośrednio nakładany

Drobnocząsteczkowy polimer łatwo wnika w pory mineralnych materiałów. Utwardzony pełni rolę wytrzymałego i twardego spoiwa wzmacniającego powierzchnie. Nie wymaga gruntowania i prac związanych z wzmocnieniem posadzki przed naniesieniem powłoki.

Gotowy do użycia

DYNASIL® EPS, utwardza się w wyniku reakcji z materiałem mineralnym. Nie wymaga dozowania składników i mieszania przed zastosowaniem.
W odróżnieniu od powłok dwuskładnikowych, nie wymaga zużycia po połączenia składników i eliminuje straty związane z niewykorzystaniem przygotowanego materiału.

Szybkie utwardzenie

W zależności od warunków już po ok. 4-5 godzinach możliwy jest ruch pieszych, po 24 godzinach ruch kołowy. Umożliwia to naniesienie powłok w kilka godzin i szybkie przywrócenie pomieszczeń do użytkowania.