Destrukcyjne działanie soli budowlanych

Impregnacja cegły ręcznie formowanej w kuchni i łazience
26 sierpnia 2013
impregnat do piaskowca
Efekt perlenia – skuteczna impregnacja
17 września 2013

Wśród najgroźniejszych czynników wpływających destrukcyjnie na materiały budowlane należy wymienić szkodliwe sole budowlane: chlorki, azotany oraz siarczany sodu, potasu, magnezu, wapnia. Są to substancje krystaliczne, łatwo rozpuszczalne w wodzie.


sole budowlane

Głównym źródłem zasolenia murów jest woda przemieszczająca się w ich strukturze. Może ona rozpuszczać sole zawarte w materiałach murów lub pobierać je z otoczenia: z wód gruntowych, opadowych lub infiltracyjnych (wymywanych z gruntu)

Niektóre sole, zwane higroskopijnymi, rozpuszczają się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Tworzą wówczas miejscowe zawilgocenia, występujące w postaci ciemnych, wilgotnych plam. Przy znacznym stężeniu soli – krystalizują one ponownie, tworząc na powierzchni wykwity.Sole rozpuszczalne wraz z wodą przemieszczają się w kapilarach do strefy odparowania, w kierunku zewnętrznych powierzchni muru. Tam, kumulują się i krystalizują w porach powierzchniowych lub na samej powierzchni. Krystalizujące sole zwiększają nawet wielokrotnie swoją objętość napierając na ścianki porów. Powstaje wówczas bardzo wysokie ciśnienie krystalizacji, niszczące zarówno tynki, jak i cegły lub kamienie.

Inną właściwością niektórych soli jest zdolność do przyłączania cząsteczek wody, czyli uwodnienia. Sole mogą tworzyć kryształy o różnej objętości, która zmienia się w zależności od stopnia uwodnienia. Wywierają wówczas ciśnienie hydratacyjne na ścianki porów, działające równie destrukcyjnie, co ciśnienie krystalizacji. Ponadto sole krystalizujące w strefie powierzchniowej i przypowierzchniowej w sposób znaczący redukują dyfuzję materiału.
Ograniczenie zdolności do wysychania muru powoduje podwyższenie jego wilgotności i zwiększenie strefy objętej transportem kapilarnym, ze względu na konieczność utrzymywania określonej wydajności parowania dyfuzyjnego.

Jedynym skutecznym sposobem zatrzymania tego procesu zniszczenia jest powstrzymanie napływu wody rozpuszczającej sole poprzez wykonanie izolacji pionowych, przegród poziomych i wyeliminowanie wilgoci z wody opadowej. Jednocześnie należy umożliwić odparowywanie wody zgromadzonej w murach. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu np. paroprzepuszczalnych głęboko penetrujących impregnatów. Należy jednak pamiętać że do impregnacji należy stosować środki odporne na działanie soli budowlanych, jak również skutecznych już na zasolonych podłożach.

Efekty zawilgocenia
Poza degradacją murów, zawilgocenie ścian wpływa na niekorzystny mikroklimat pomieszczeń, przyczynia się do porażenia budynku przez grzyby pleśniowe, co może powodować problemy zdrowotne. Obniża również izolacyjność cieplną ściany, a co za tym idzie – powoduje zwiększenie zużycia energii.

Walka z wilgocią
Zawilgocone fundamenty i mury to problem występujący przede wszystkim w starych budowlach.Z wilgocią wnikającą w ściany i fundamenty możemy walczyć na wiele sposobów – poprzez osłabienie skutków penetracji wody oraz przez całkowitą eliminację wody wnikającej w mury. Bardzo popularne jest stosowanie tynków renowacyjnych które wyłapują w swojej strukturze sole, nie powstrzymują jednak przyczyn zasolenia. Impregnacja, wykonie izolacji pionowych i przegród poziomych wydaje się być skuteczną metodą walki powstrzymującą skutki zasoleń

 


Poniżej zdjęcia takich samych materiałów poddanych takiej samej ilości cykli oddziaływania soli budowlanych.

sole

Foto: Zdjęcia wykonano w Pracowni Chemii Konserwatorskiej ASP podczas badania przydatności impregnatów  Dynasil®  do ochrony i renowacji obiektów zabytkowych.

Linki do produktów:
Impregnat do kamienia

Impregnat do starej cegłyPodobne artykuły

impregnacja i paroprzepuszczalność

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *