Dynasil® NANO CONSOLIDATE 400

Jednoskładnikowy preparat do wzmacniania materiałów budowlanych oparty na estrach kwasu krzemowego zawierający rozpuszczalniki organiczne. Stopień wytrącania kwasu krzemowego (SiO2) ok. 41%

 

 

 

 


Przeznaczenie

Preparat do wzmacniania mineralnych materiałów budowlanych średnioporowatych o dużej nasiąkliwości, zniszczonych przez procesy starzenia przebiegające pod wpływem czynników atmosferycznych. Dynasil® NANO CONSOLIDATE – 400 charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością wnikania w kapilary materiałów budowlanych takich jak: kamienie naturalne, terakota, cegła, tynki. Przed zastosowaniem do kamieni zawierających pęczniejące minerały ilaste należy wykonać próbę wstępną.

 

Właściwości

Dynasil® NANO CONSOLIDATE 400 reaguje z wodą znajdującą się w porach materiału i wilgocią występującą w powietrzu. W wyniku reakcji wytrąca się czysto mineralna krzemionka w strukturze materiału tworząca spoiwo. Proces zachodzi pod wpływem katalizatora neutralnego wchodzącego w skład preparatu. Ze względu na to że szybkość wytrącania żelu silnie zależy od wilgotności i temperatury niezbędne jest sezonowanie materiału budowlanego po zabiegu aplikacji.

W warunkach 200C i wilgotności względnej 50% proces wytrącania spoiwa trwa ok. 4 tygodni, przy temperaturze 200C i wilgotności 75% do uzyskania pełnego wzmocnienia niezbędne jest sezonowanie materiału przez okres ok. 3 tygodni.

 

Podstawowe cechy

  • Układ jednoskładnikowy – łatwy w stosowaniu
  • Brak szkodliwych dla budowli produktów ubocznych
  • Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
  • Doskonała zdolność do penetracji aż do zdrowej warstwy materiału
  • Nie zmienia przepuszczalności pary wodnej materiału
  • Brak działania hydrofobizującego

 

Dane techniczne produktu

Skład chemiczny Hydrolizowany etyloester kwasu krzemowego
Zawartość substancji czynnej Ok. 99%
Ilość wytrącanego żelu Ok. 400 g/l
System katalizatora Neutralny
Gęstość w temp 200C Ok. 1,05 kg/l
Kolor Bezbarwny/lekko żółtawy

 

 

Zużycie

Zużycie preparatu zależy od rodzaju i stanu podłoża oraz głębokości osłabionej warstwy materiału. Zużyciem może się wahać pomiędzy 0,1L na ma kilkoma litrami na m2

 

Opakowania

Kanister 30 l, Beczka 200 l, Cysterna 1000 l.

 

Zastosowania tego produktu