NANOSIL MICRO – 900

DODATEK DO PRODUKCJI BETONÓW W POSTACI MIKROKRZEMIONKI

NANOSIL –Micro 900 (mikrokrzemionka) jest to suchy pył krzemionkowy, amorficzny (bezpostaciowy) dwutlenek krzemu o ciężarze nasypowym do 700 kg/m3 Stosowany do poprawy właściwości zapraw cementowych, wapiennych (klejów, mas szpachlowych itp.).

 

 

 


NANOSIL – Micro 900 jako nowoczesny dodatek do produkcji betonów, poprawia znacznie wytrzymałość fizyczną oraz chemiczną materiałów. Dzięki nano i mikro rozmiarom ziaren wyroby, do których dodano NANOSIL –Micro 900, charakteryzują się niemal doskonałym zagęszczeniem i minimalną zawartością mikroporów, co znacznie zwiększa odporność materiału na działanie mrozu i czynników chemicznych. Wysoka aktywność pucolanowa oraz około pięciokrotnie wyższa od cementu portlandzkiego powierzchnia właściwa NANOSIL -Micro 900 powodują bardzo szybką reakcję z wytworzonym podczas procesu hydratacji cementu Ca(OH)2, co umożliwia produkcję betonu o pożądanych i niespotykanych dotąd właściwościach wytrzymałościowych i hydroizolacyjnych. NANOSIL –Micro 900 dodany do mieszanki betonowej powoduje polepszenie jej spójności i poprawia więźliwość wody.

Podczas stosowania dodatków na bazie mikrokrzemionki zaleca się regulowanie konsystencji mieszanki betonowej poprzez stosowanie dostępnych na rynku środków obniżających napięcie powierzchniowe oraz tarcie wewnętrzne (plastyfikatorów i superplastyfikatorów).

Na chwilę obecną Nanosil MICRO 900 nie jest dostępny w workach.

Pakowany w bigbagach po ok.700kg z odbiorem własnym.
Dostawa możliwa przy odbiorach całopojazdowych.