• "Innowacje i technologie tworzone w naszych laboratoriach wyznaczają kierunki rozwoju branży.

  • "Impregnacja i ochrona antykorozyjna betonu

  • "Impregnacja i ochrona kamienia naturalnego

  • "doskonała odporność na powstawanie plam

  • "Impregnaty do kamienia dekoracyjnego i elewacyjnego

  • "Impregnacja klinkieru i materiałów ceramiczych

  • "Impregnaty do kamienia naturalnego

  • "impregnaty do polerowanego kamenia

KLINKIER I CERAMIKA

IMPREGNACJA KLINKIERU I CERAMIKI BUDOWLANEJ

Elewacje z cegły to stały element krajobrazu naszych ulic. Coraz większy wybór kolorystyki, faktur i formatów sprawia, że nie traci on na popularności. Ważnym czynnikiem wpływającym na wybór klinkieru jest również jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. 

Impregnacja w przypadku cegieł klinkierowych nie jest koniecznością, ale należy ją traktować jak pewną możliwość podniesienia parametrów użytkowych  i estetycznych. Jednak elewacje klinkierowe to nie tylko cegła, nierozerwalną częścią elewacji ceglanych jest spoina i to właśnie ona najczęściej jest przyczyną problemów. Wietrzenie, wypłukiwanie, białe psujące wygląd wykwity i wreszcie mikro rozszczelnienia na styku spoiny z cegłą powodują wiele problemów. Te ostatnie są częstą przyczyną przeciekania kominów. Różna rozszerzalność termiczna cegły i fugi powoduje, że pomiędzy materiałami powstają rozszczelnienia, przez które silny wiatr wpycha do wnętrza wodę. Efektem jest pojawianie się zawilgoceń wewnątrz domów, co jest dużym problematem i może doprowadzić do konieczności wykonania kosztownych remontów.

Wszystkie te problemy można skutecznie eliminować i ograniczać stosując impregnaty Dynasil®. Utrzymanie estetyki, zwiększenie izolacyjności termicznej, podniesienie odporności na rozwój mikroorganizmów, ograniczenie występowanie wykwitów i uszczelnienie szczelin i pęknięć są największymi korzyściami z zastosowania impregnatów Dynasil®.REKOMENDOWANE IMPREGNATY DO KLINKIERU I CERAMIKI

Przed zastosowaniem należy przeprowadzić próbę aby ocenić wygląd powierzchni i skuteczność impregnacji.

  Przeznaczenie    Wydajność 
 DYNASIL KLINKIER Impregnat hydrofobizujący do cegieł licowych, klinkierowych, dachówki i płytek ceramicznych   7-8 m2/L
 DYNASIL WET Impregnat do ceramiki z efektem wzmocnienia koloru (efekt mokrej powierzchni)   10-15 m2/L

Dynasil KLINKIER został pozytywnie zaopiniowany do zastosowań przy impregnacji obiektów zabytkowych, jako skuteczny i bezpieczny dla ceramiki preparat.