impregnacja klinkieru

Impregnacja klinkieru i cegieł elewacyjnych

Elewacje klinkierowe cechuje wyjątkowa trwałość oraz ponadczasowy charakter. Wypalana w bardzo wysokich temperaturach glina nabiera niesamowitej wytrzymałości gwarantując niemal 100% odporności na szkodliwe oddziaływanie czynników atmosferycznych i nieporównywalną z innymi materiałami trwałość. Coraz większy wybór form, faktur i kolorystyki sprawia, że materiał ten nie traci na popularności, a elewacje z cegły są stałym elementem krajobrazu naszych ulic.

Impregnacja w przypadku cegieł klinkierowych nie jest koniecznością, ale należy ją traktować jako zabieg korzystny dla utrzymania parametrów izolacyjnych ściany oraz zachowania niezmienionej estetyki. Nie można jednak przy elewacjach klinkierowych brać pod uwagę samej cegły, nierozerwalnym elementem ścian są spoiny i to one zazwyczaj są przyczyną ewentualnych problemów, takich jak powstawanie wykwitów czy przeciekania kominów. Porowata struktura zarówno cegieł klinkierowych jak i spoin sprzyja wsiąkaniu wody a wraz z nią zanieczyszczeń, co w konsekwencji powoduje zabrudzenia i może być dodatkowo przyczyną rozwoju mikroorganizmów i zazielenień. Wykwity, zazielenienia, obniżenie izolacyjności termicznej ścian wszystko to jest źródłem niepotrzebnych wydatków, a w przypadku przeciekających kominów i pojawienia się wilgoci wewnątrz domu może spowodować konieczność bardzo kosztownych remontów.

Wszystkie te problemy można skutecznie eliminować lub minimalizować ryzyko ich powstania. Impregnaty do klinkieru i cegieł DYNASIL®

 

Impregnacja cegieł klinkierowych i elewacyjnych

  • zwiększanie izolacyjności termicznej klinkieru oraz ceramiki budowlanej.
  • podnoszenie odporności materiałów wykończeniowych na rozwój mikroorganizmów i zabrudzenia atmosferyczne
  • zwiększenie mrozoodporności elewacji i trwałości spoin.
  • ograniczenie występowania wykwitów,
  • eliminację przeciekania wody przez mikroszczeliny i spękania

 

 

Ze względu na charakterystykę cegieł klinkierowych, zalecamy do impregnacji wykorzystanie impregnatów opartych na rozpuszczalnikach, które charakteryzują się znacznie mniejszą cząsteczką hydrofobizującą, oraz lepszym wchłanianiem wynikającym z właściwości rozpuszczalnika.

 

 

Impregnacja cegły bez zmiany koloru i z efektem wzmocnienia koloru.

 

  Przeznaczenie    Wydajność 
 DYNASIL® KLINKIER Impregnat hydrofobizujący do cegieł licowych, klinkierowych, dachówki i płytek ceramicznych 7-8 m2/L
 DYNASIL® WET Impregnat do ceramiki z efektem wzmocnienia koloru (efekt mokrej powierzchni) 10-15 m2/L

Przed zastosowaniem należy przeprowadzić próbę, aby ocenić wygląd powierzchni i skuteczność impregnacji.

 

Cegła klinkierowa pomimo swojej odporności nie jest materiałem niezniszczalnym, zmiana właściwości mechanicznych, fizycznych cegły może spowodować jej nieodwracalne uszkodzenie. Dlatego też do impregnacji powinny być wykorzystane wyłącznie specjalistyczne produkty, gwarantujące bezpieczeństwo samego materiału. Impregnaty Dynasil® zostały pozytywnie ocenione pod kontem bezpieczeństwa przez Pracownie Chemii Konserwatorskiej i zarekomendowane ze względu na swoje wysokie parametry ochronne, w tym również całkowitą odporność na sole budowlane do zastosowań przy impregnacji obiektów zabytkowych o wysokim znaczeniu.

 

PRZYKŁADOWE PYTANIA DOTYCZĄCE IMPREGNACJI CEGIEŁ I PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ELEWACJACH

Czy impregnować cegłę przed fugowaniem?
Stanowczo zalecamy impregnację po wykonaniu wszystkich prac włącznie z fugowaniem. Przyjął się pogląd, że impregnacja zabezpieczy cegłę przed zabrudzeniami podczas fugowania. Niestety nie do końca jest to takie pewne, nieprawidłowo przygotowana zbyt płynna fuga, niewłaściwie prowadzone prace np. poprzez szlamowanie/rozcieranie fugi po całej powierzchni może pomimo impregnacji spowodować zabrudzenie cegły. Zupełnie czym innym jest woda opadowa i wcierana mechanicznie fuga. Jeżeli tak się stanie to wyczyszczenie impregnowanej cegły będzie nieporównywalnie trudniejsze i bardziej pracochłonne niż w przypadku cegły nie impregnowanej. Niestety jedynym pewnym zabezpieczeniem jest staranność i czystość wykonania, wiara w cudowne preparaty może się okazać zgubna i spowodować mnóstwo problemów, nerwów i niepotrzebnych kosztów.