• "Innowacje i technologie tworzone w naszych laboratoriach wyznaczają kierunki rozwoju branży.

  • "Impregnacja i ochrona antykorozyjna betonu

  • "Impregnacja i ochrona kamienia naturalnego

  • "doskonała odporność na powstawanie plam

  • "Impregnaty do kamienia dekoracyjnego i elewacyjnego

  • "Impregnacja klinkieru i materiałów ceramiczych

  • "Impregnaty do kamienia naturalnego

  • "impregnaty do polerowanego kamenia

CEGŁA NA ELEWACJACH

impregnacja cegły ręczie formowanej

IMPREGNACJA CEGIEŁ I PŁYTEK RĘCZNIE FORMOWANYCH

Od kilku lat zauważa się wzrost zainteresowania cegłami ręcznie formowanymi. Wynika to głownie z niepowtarzalnego wyglądu elewacji oraz świetnych parametrów technicznych, trwałości, mrozoodporności, i doskonałej izolacyjności termicznej. Cegła ręcznie formowana pomimo stosunkowo dużej nasiąkliwości jest materiałem mrozoodpornym, co wynika to z bardzo specyficznej budowy wiązań ceramicznych odpowiedzialnych za tą niepowtarzalną cechę. Pochłanianie dużych ilości wody niesie za sobą jednak wiele innych problemów, spadek izolacyjności termicznej, rozwój mikroorganizmów, korozję spoin i powstawanie wykwitów wapiennych. Z wodą przesiąkają do wnętrza cegły również zabrudzenia, pyły i sadza powodując zmianę pierwotnego wyglądu.

Impregnacja cegły ręcznie formowanej jest z wielu powodów bardzo korzystana, jednak wrażliwość tego materiału na zmiany właściwości fizycznych może spowodować jej uszkodzenie. Skuteczność i bezpieczeństwo impregnatów DYNASIL® zostało potwierdzone badanami Pracowni Chemii Konserwatorskiej. Impregnacja gwarantuje odporność na sole budowlane, zwiększoną

 

REKOMENDOWANE IMPREGNATY DO CEGŁY RĘCZNIE FORMOWANEJ

Przed zastosowaniem należy przeprowadzić próbę aby ocenić wygląd powierzchni i skuteczność impregnacji.

  Przeznaczenie    Wydajność 
DYNASIL® KLINKIER Impregnacja cegły ręcznie formowanej i materiałów ceramicznych na elewacjach   5-6 m2/L
DYNASIL® WET Impregnacja cegły wewnątrz i na zewnątrz z efektem "mokrej powierzchni"   6-10 m2/L
DYNASIL® ST Impregnacja cegły ręcznie formowanej do wewnąrtrz i na zewnątrz z delikatnym pogłębieniem kolorystyki   5-6 m2/L
DYNASIL® SMART Impregnacja plamoodporna cegły wewnątrz  i na zewnątrz bez wpływu na kolorystykę   10-20 m2/L